OTWARTE WYKŁADY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Istotnym elementem projektu „Granie na ekranie” jest włączenie w proces edukacji również rodziców i nauczycieli – bez ich wsparcia nie można liczyć na pożądane efekty w zakresie odpowiedzialnego korzystania z gier cyfrowych przez dzieci i młodzież.

Dlatego w ramach projektu „Granie Na Ekranie” w każdym województwie odbędzie się otwarty wykład dla rodziców i nauczycieli, poświęcony zagadnieniu odpowiedzialnego grania w gry cyfrowe oraz profilaktyce e-uzależnień.

Udział w wykładach jest bezpłatny. Koszty organizacji pokrywa organizator projektu. O terminach wykładów będziemy informować po zakończeniu rekrutacji szkół, w których odbędą się spotkania.

 

ZOSTAŃ NASZĄ SZKOŁĄ PARTNERSKĄ I OTRZYMAJ BEZPŁATNE WYKŁADY DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg i Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, organizatorzy projektu „Granie Na Ekranie”, poszukują szkół partnerskich, które zostaną gospodarzami bezpłatnych szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli poświęconych odpowiedzialnemu graniu w gry cyfrowe i profilaktyce e-uzależnień. W każdym województwie wybrana zostanie tylko jedna szkoła partnerska, w której odbędzie się:

 • Bezpłatny wykład dla rodziców i nauczycieli – otwarte spotkanie dla 100 rodziców i nauczycieli ze szkoły partnerskiej oraz okolicznych szkół.
 • Szkolenie dla Młodych Wolontariuszy – wyjątkowy warsztat dla wybranych 40 uczniów z województwa oraz do 8 uczniów ze szkoły partnerskiej.

Zgłoś swoją szkołę już teraz i zostań jedyną taką szkołą w województwie!

CO OFERUJEMY SZKOŁOM-GOSPODARZOM SZKOLEŃ „GRANIE NA EKRANIE”:

 • Bezpłatne szkolenie dla rodziców i nauczycieli (więcej o wykładach na dbamomojzasieg.com/granienaekranie/wyklady/)
 • Materiały edukacyjne projektu „Granie Na Ekranie”
 • Specjalna pula miejsc dla uczniów Szkoły-Gospodarza w szkoleniu dla Młodych Wolontariuszy „Granie Na Ekranie” (więcej o szkoleniu na dbamomojzasieg.com/granienaekranie/szkolenia/)
 • Certyfikat Szkoły Partnerskiej Projektu „Granie Na Ekranie”
 • Certyfikat dla nauczyciela pełniącego rolę Koordynatora szkoleń
 • Certyfikaty dla nauczycieli biorących udział w szkoleniu
 • Certyfikaty dla uczniów biorących udział w szkoleniu dla wolontariuszy

 

WYMOGI DLA SZKÓŁ-GOSPODARZY
WOJEWÓDZKICH SZKOLEŃ I WYKŁADÓW
„GRANIE NA EKRANIE”
 

 1. Do rekrutacji może przystąpić każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.
 2. W wybranej w drodze rekrutacji szkole partnerskiej (zwanej dalej Szkołą-Gospodarzem) odbędzie się (1) Szkolenie dla Młodych Wolontariuszy oraz (2) otwarty wykład dla rodziców i nauczycieli.
 3. Szkolenie i wykład odbędą się tego samego dnia, przy czym szkolenie odbędzie się w godzinach 11.00 – 15.00, a wykład trwający 120 minut może się odbyć między godziną 16.00 a 19.00.
 4. Szkoła-Gospodarz zobowiązuje się do udostępnienia Fundacji Dbam o Mój Z@sięg nieodpłatnie sali gimnastycznej lub audytoryjnej, spełniającej następujące kryteria: (1) ławki i krzesła dla 50 osób (szkolenie dla wolontariuszy) oraz krzesła dla 100 osób (wykład dla rodziców i nauczycieli), (2) rzutnik podłączony do komputera z wejściem USB, dostępem do internetu oraz pakietem MS Office, (3) mikrofon, (4) tablica zwykła, suchościeralna albo tzw. flipchart.
 5. Szkoła-Gospodarz zobowiązuje się do wsparcia rekrutacji uczestników do projektu w formie umieszczenia informacji o projekcie na swojej stronie internetowej, w kanałach społecznościowych (jeśli takowe istnieją) oraz poprzez kontakt pocztą elektroniczną z zaprzyjaźnionymi szkołami.
 6. Szkolenie i wykład odbędą się w terminach określonych dla każdego województwa osobno, podanych w punkcie 13.
 7. W otwartym wykładzie dla rodziców i nauczycieli może wziąć udział maksymalnie 100 osób, ze społeczności szkolnej Szkoły-Gospodarza oraz szkół z okolicy.
 8. W szkoleniu dla Młodych Wolontariuszy weźmie udział ok. 40 uczniów wyłonionych w drodze rekrutacji ze szkól z całego województwa. Szkoła-Gospodarz ma prawo skorzystać poza rekrutacją z 8 miejsc dla swoich uczniów.
 9. Szkoła-Gospodarz wyznaczy osobę do kontaktu, koordynującą prace po swojej stronie (Koordynator). Rolą koordynatora będzie bieżący kontakt z Fundacją, wsparcie promocji projektu oraz logistyki, m.in. odpowiednie oznaczenie miejsca spotkania, odpowiedzialność za przygotowanie sali szkoleniowej oraz obecność w trakcie szkolenia.
 10. Szkoła-Gospodarz oraz Koordynator otrzymają certyfikat udziału w projekcie “Granie Na Ekranie”, a także materiały edukacyjne związane z edukacją cyfrową, profilaktyką fonoholizmu i cyberprzemocy oraz odpowiedzialnym graniem w gry. Szkoła otrzymuje także prawo zgłoszenia do udziału w szkoleniu 8 uczniów, podczas gdy inne szkoły – niebędące gospodarzami – mogą zgłosić maksymalnie 2 uczniów.
 11. Warunkiem udziału w rekrutacji na Szkołę-Gospodarza jest rejestracja Szkoły do badania ilościowego “Granie Na Ekranie”.
 12. Zgłoszeń należy dokonywać na wskazany w poniższej tabeli dla każdego województwa adres mailowy, wpisując w temacie wiadomości “Szkoła-Gospodarz + Miasto”, np. “Szkoła-Gospodarz Wrocław”.
 13. O wyborze szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
 14. Terminy szkoleń i wykładów w szkołach partnerskich koordynują prowadzący:

a. Magdalena Bigaj, tel. 690 460 813; email: bigaj@dbamomojzasieg.com

Województwo: Możliwe terminy:
dolnośląskie 01.04.2020 lub 02.04.2020
lubelskie 20.04.2020
małopolskie 25.05.2020
mazowieckie 15.04.2020 lub 28.04.2020
opolskie 06.04.2020 lub 07.04.2020
podkarpackie 16.04.2020 lub 21.04.2020
śląskie 26.05.2020
świętokrzyskie 27.04.2020

b. Maciej Dębski; tel. 512 474 482; email: debski@dbamomojzasieg.com

Województwo: Możliwe terminy:
kujawsko-pomorskie 08.04.2020
lubuskie 09.04.2020
łódzkie 15.04.2020
podlaskie 16.04.2020
pomorskie 23.04.2020
warmińsko-mazurskie 24.04.2020
wielkopolskie 29.04.2020
zachodniopomorskie 30.04.2020

UWAGA!!! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do kontaktu z organizatorami szkoleń