Kontakt do organizatorów:

Badania ilościowe w szkołach, gminach i powiatach:
Dr Maciej Dębski
m.dębski@dbamomojzasieg.com
512 474 482

Badania jakościowe oraz Szkolenia Młodych Wolontariuszy:
Magdalena Bigaj
m.bigaj@dbamomojzasieg.com
690460813

Formularz rejestracji do badania

Rekrutacja do wojewódzkich grup Młodych Wolontariuszy