SZKOLENIA DLA MŁODYCH WOLONTARIUSZY PROJEKTU “GRANIE NA EKRANIE”

Jesteś uczniem co najmniej 7 klasy i interesujesz się internetem, nowymi technologiami lub grami? Dobro innych jest dla Ciebie ważne? Lubisz angażować się w sprawy społeczne? Zapraszamy Cię do naszego projektu „Granie na ekranie” – zostań wolontariuszem akcji i edukuj swoje najbliższe otoczenie i społeczność szkolną! Poproś swojego nauczyciela, aby zgłosił Cię na nasze szkolenie.

[W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM TERMINY SZKOLEŃ BĘDĄ USTALANE PONOWNIE. ZAPRASZAMY DO REZERWOWANIA MIEJSC DLA SWOICH UCZNIÓW – SZKOLENIA NA PEWNO SIĘ ODBĘDĄ. OSOBY PRZYJĘTE NA SZKOLENIE BĘDĄ NA BIEŻĄCO INFORMOWANE O ZMIANACH.]

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do udziału w naszych szkoleniach dla wolontariuszy. W każdym województwie odbędzie się szkolenie dla wybranych w drodze rekrutacji 40 uczniów. Podczas spotkań dowiecie się, jak grać w gry cyfrowe, aby przynosiły nam korzyści i pomagały w rozwoju, ale także opowiemy Wam, jak uniknąć negatywnych konsekwencji zaangażowania w taką rozrywkę. Otrzymacie od nas materiały edukacyjne. Waszym zadaniem będzie następnie dzielenie się pozyskaną wiedzą ze swoim najbliższym otoczeniem oraz społecznością szkolną, m. in. poprzez zorganizowanie warsztatów w swojej szkole oraz np. kampanię informacyjną wśród lokalnej społeczności. 

Wierzymy w Waszą kreatywność i bardzo na Was liczymy, bo bez Waszego zaangażowania i niesienia idei dalej misja projektu „Granie na ekranie” nie ma szans na pełen sukces!

Zapewniamy, że na naszych szkoleniach nie będziecie się nudzić. Poznacie ludzi z pasją, zawrzecie ciekawe znajomości, zdobędziecie wiedzę i umiejętności, które na pewno przydadzą Wam się w dalszej nauce! Poza solidną dawką wiedzy otrzymacie od nas materiały edukacyjne, które pomogą Wam nieść idee projektu dalej. Uzyskacie także certyfikat potwierdzający bycie wolontariuszem. Zapewniamy, że nie możemy się już doczekać, aby Was poznać! Poproś swoją szkołę, aby zgłosiła Cię do udziału w szkoleniu. Liczy się kolejność zgłoszeń!

UWAGA: UCZNIÓW NA SZKOLENIE ZGŁASZA WYŁĄCZNIE NAUCZYCIEL. ZGŁOSZENIA OD UCZNIÓW LUB OSÓB NIE DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU SZKOŁY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI: Zasady rekrutacji do udziału w wojewódzkim szkoleniu dla Młodych Wolontariuszy “Granie Na Ekranie”:

1. Uczestnikami szkolenia mogą być uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Uczestników w imieniu szkoły zgłasza nauczyciel.
3. Każda szkoła zgłasza nie mniej i nie więcej niż dwóch uczestników.
4. Szkoła poprzez zgłoszenie uczestników zobowiązuje się, że po odbyciu szkolenia przeprowadzą oni w swoim uczniowskim bądź lokalnym środowisku warsztat na podstawie wiedzy zdobytej podczas szkolenia.
5. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na szkolenie i powrotem z niego, wyżywieniem w trakcie wyjazdu oraz ewentualnym noclegiem.
6. Uczestnicy szkolenia, nauczyciel będący opiekunem uczniów oraz szkoła otrzymają certyfikat potwierdzający udział w projekcie.
7. Ważne zgłoszenie uczestników musi zostać wysłane w formie maila na adres granienaekranie@dbamomojzasieg.com i musi spełniać następujące warunki:
1) W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja wolontariuszy + Nazwa Miasta, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ SZKOLENIE, na które chcemy się zgłosić”, na przykład: zgłaszając swoich uczniów na szkolenie w Radomiu w tytule maila wpisujemy: „Rekrutacja wolontariuszy + Radom”. Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelką wskazującą miejscowości w każdym województwie, w których odbędą się szkolenia, i wybranie dogodnej logistycznie miejscowości.
2) W treści maila prosimy podać:
– nazwę szkoły, która zgłasza uczestników;
– dane kontaktowe nauczyciela, który dokonuje zgłoszenia i będzie koordynował współpracę (telefon i mail);
– informację potwierdzającą liczbę zgłoszonych uczniów, tj. formułę: „Zgłaszamy chęć uczestnictwa w szkoleniach dla Młodych Wolontariuszy „Granie Na Ekranie” przez dwóch uczniów naszej szkoły, z klasy … i ….”. UWAGA: nie podajemy danych osobowych zgłaszanych uczniów. Na etapie rekrutacji szkoła nie ma obowiązku wskazania konkretnych osób i może je wyłonić w późniejszym terminie.
8. O przyjęciu do grupy szkoleniowej decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy śledzić informacje w poniższej liście, w której będziemy zaznaczać status rekrutacji dla każdej lokalizacji (Rekrutacja otwarta / rekrutacja rezerwowa / rekrutacja zamknięta).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca w wyjątkowych przypadkach, ze względu na zależność od podmiotu trzeciego, tj. Szkoły-Gospodarza.

Lista miejsc, w których odbędą się szkolenia (rozpoczęcie o godzinie 11.00, zakończenie do godziny 15.00):

[termin wkrótce] Gdynia: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73 [REKRUTACJA OTWARTA]
[termin wkrótce] Toruń: Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5 [REKRUTACJA OTWARTA]
[termin wkrótce] Warszawa: Zespól Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, ul. Szczęśliwicka 56 [REKRUTACJA OTWARTA]
[termin wkrótce] Łódź: XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, ul. Perla 11 [REKRUTACJA OTWARTA]
[termin wkrótce]: Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Gajowa 60 [REKRUTACJA OTWARTA]
[termin wkrótce] Siemiatycze (woj. podlaskie): Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie im. W. St. Reymonta, ul. Długa 130 Czartajew [REKRUTACJA OTWARTA]
[termin wkrótce] Ełk: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1 [REKRUTACJA OTWARTA]
[termin wkrótce] Sandomierz: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej, Mokoszyńska 1 [REKRUTACJA OTWARTA]
[termin wkrótce] Opole: V LO, ul. Kościuszki 14 [REKRUTACJA OTWARTA]
29.04 Kalisz: Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1 [REKRUTACJA OTWARTA]
06.05 Przecław k. Szczecina: (Szkolenie wolontariuszy) Zespół Szkół w Przecławiu, Przecław 27a || (Wykład dla dorosłych) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Rekreacyjna 1 [REKRUTACJA OTWARTA]
06.05 Wrocław: Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu, ul. Świętokrzyska 45-55 [REKRUTACJA OTWARTA]
25.05 Sosnowiec: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Przyjaciół Żołnierza 1 [REKRUTACJA OTWARTA]
26.05 Rzeszów: Miejsce i termin w trakcie potwierdzania [REKRUTACJA OTWARTA]
27.05 Gorzów Wielkopolski: Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Warszawska 19 [REKRUTACJA OTWARTA]
02.06 Kraków: Szkoły Sióstr Prezentek, św. Jana 7 [REKRUTACJA OTWARTA]
09.06 Lublin: Technikum Mechaniczne i Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1, Magnoliowa 8 [REKRUTACJA OTWARTA]