FUNDACJA LOTTO im. Haliny Konopackiej

Misją Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej jest wspieranie społeczeństwa na drodze do szczęśliwego i odpowiedzialnego życia. Aktywizujemy ludzi do działania w celu podnoszenia jakości życia, poprzez popularyzowanie uprawiania sportów powszechnych, ułatwianie dostępu do kultury, wspieranie projektów społecznych oraz rozwijanie świadomości na temat odpowiedzialnej rozrywki.

W swojej działalności Fundacja LOTTO i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle określonymi wartościami. Oto one:

  • Partnerstwo. Działamy dla dobra społecznego i we współpracy z innymi, aby mieć pewność, że nasza pomoc jest skuteczna i dociera wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Prowadzimy dialog z osobami i instytucjami z naszego otoczenia, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby, problemy i oczekiwania.
  • Pasja. Pomagamy, ponieważ chcemy i czujemy taką potrzebę.
  • Transparentność. Działamy uczciwie i transparentnie.
  • Szacunek. Szanujemy innych ludzi i siebie nawzajem. Tworzymy przyjazną atmosferę, pełną troski i empatii.
  • Odpowiedzialność. Postępujemy w sposób rozsądny i dojrzały. Wiemy, że każda nasza decyzja ma wpływ na otoczenie i dbamy, aby ten wpływ był zawsze pozytywny.

www.fundacjalotto.pl

FUNDACJA „DBAM O MÓJ Z@SIĘG”

Pamiętając o tym, że podstawą dobrego życia są relacje międzyludzkie, FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG od 2015 roku przyczynia się do odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Podstawą podejmowanych działań jest profesjonalna diagnoza problemu oparta o badania naukowe, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują.

Realizując misję prowadzimy działalność szkoleniową, badawczą i edukacyjną. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji i firm prywatnych na terenie całej Polski. Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Realizujemy także projekty specjalne jak akcja „Idą święta. Nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj” (www.idaswieta.com) czy ogólnopolska konferencja FUTURED (www.futured.pl). Dla wielu podmiotów realizujemy także usługi konsultingowe w zakresie uzależnień od internetu oraz wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Wszystkie nasze działania opieramy o profesjonalnie realizowane na szeroką skalę badania, jak „Młodzi Cyfrowi” (www.dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/, które dostarczają nam danych do prawidłowej diagnozy problemu i profilaktyki.

www.dbamomojzasieg.com