Relacje w Gdyni

Dla Dyrektorów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasta Gdyni

 

Szanowni Państwo, 

Szanowni Dyrektorzy i Dyrektorki

w związku z realizacją zadania wykonywanego dla miasta Gdynia pt. Ocena jakości relacji panujących wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni fundacja Dbam o Mój Z@sięg pragnie Państwa poinformować, że w miesiącach listopad 2020 – styczeń 2021 prowadzone będą w Państwa placówkach ilościowe badania, których głównym celem jest określenie jakości relacji panujących w państwa społeczności szkolnej. Badanie w całości finansowane jest ze środków budżetu miasta Gdynia, a fundacja jest jedynym ich wykonawcą. 

Poniżej pozwalam sobie spisać kilka najważniejszych kwestii odnoszących się do planowanego przedsięwzięcia badawczego:

  1. Badania ankietowe rozpoczną się w pierwszej połowie listopada 2020 roku.

  2. Badania będą realizowane wśród uczniów (uczniowie szkół podstawowych klas 5-8 oraz ponadpodstawowych klas 1-3), rodziców i nauczycieli.

  3. Badania prowadzone będą metodą ankiety internetowej. Zgodnie z przyjętą metodologią badawczą uczniowie wypełniać będą ankiety w salach informatycznych na terenie szkoły, rodzice i nauczyciele mogą przystąpić do badań w domu. W przypadku zamknięcia szkół uczniowie wypełniać będą przygotowany kwestionariusz z domu.

  4. Szkole biorącej udział w badaniu system rejestracyjny wygeneruje unikatowy trzycyfrowy kod, który będzie podstawą do przekazania wyników badań dla każdej ze szkół.

  5. Badania są anonimowe i dobrowolne, zaś zebrane wyniki są wynikami poufnymi.

W miesiącach luty – czerwiec 2021 w 11 wybranych szkołach przeprowadzone zostaną konsultacje zebranych wyników badań ilościowych, jak również przeprowadzona zostanie analiza potrzeb. Każda szkoła biorąca udział w części ilościowej i jakościowej otrzyma:

  1. Wyniki tabelaryczne dla swoich uczniów, rodziców i nauczycieli,

  2. Specjalny certyfikat poświadczający udział w badaniu naukowym

  3. Raport główny wraz z zestawem rekomendacji dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie (lipiec – sierpień 2021) 

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do naszego naukowego przedsięwzięcia. Wierzymy, że zebrane informacje posłużą do opracowania rekomendacji wspierających uczniów, rodziców i nauczycieli w budowaniu jeszcze lepszych relacji między sobą. Będziemy się z Państwem kontaktować w momencie uruchomienia badań internetowych na początku listopada. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z nami. Z pozdrowieniami

 

dr Maciej Dębski
tel. 512-474-482
email: m.debski@dbamomojzasieg.com

 

Jeśli potrzebują Państwo zgody rodziców na przeprowadzenie badania wśród uczniów prosimy o pobranie ZGODY RODZICÓW.

Jako dokument zgoda zostaje u Państwa, prosimy nie odsyłać jej do fundacji Dbam o Mój Z@sięg.