XI Gdyńska Debata Młodych

XI Gdyńska Debata Młodych

Wczoraj, o godzinie 17:00, w Gdyńskim InfoBox przy ulicy Świętojańskiej 30 rozpoczęła się Debata pt. Współczesna komunikacja- wczoraj listy, dzisiaj online. Jednym z biorących udział w wydarzeniu ekspertów był Prezes naszej Fundacji Pan dr Maciej Dębski. W pierwszej części spotkania zgromadzonym na sali specjalistom przez prowadzące spotkanie moderatorki zadawane były pytania z zakresu tematyki, jaką podejmują na co dzień w swoich działaniach. Uczestnicy spotkania, wśród których najliczniejszą grupę stanowili młodzi mieszkańcy Gdyni mieli szansę dowiedzieć się czym jest fonoholizm oraz, że zjawisko to należy do kategorii uzależnień behawioralnych. Przybyli goście mieli również sposobność usłyszeć o wynikach przeprowadzonych przez Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG badań, w tym o wątkach pojawiających się w  rozmowach podsumowujących z uczestnikami eksperymentu społecznego pt. POZA SIECI@.

Jako, że głównym tematem debaty było zagadnienie komunikacji rozważaniom poddane zostały wątki przypisane komunikacji interpersonalnej w relacjach rodzinnych i przyjacielskich. Prelegenci wypowiadali się na temat nowych technologiach w naszej codzienności, komunikacji online i jej rożnych obliczach, jak również bezpośredniej (twarzą w twarz),  oraz sposobie ich oddziaływania na kształt relacji.

W czasie podejmowanej dyskusji pojawił się również wątek cyfrowego detoksu czy potrzeby odcięcia, dla odnalezienia spokoju. Głównym wnioskiem pojawiającym się w wyniku rozmów był także fakt zwrócenia uwagi na wątek bezpieczeństwa w korzystaniu z nowych mediów. Przez bezpieczeństwo należy rozumieć świadomość i odpowiedzialność w zastosowaniu, jak również dbałość o kreowanie własnego czasu i kształtowanie przestrzeni na budowanie relacji interpersonalnych w realnym wymiarze. Zwrócono również uwagę na umiar oraz rozwagę.

W dalszej kolejności, zaraz po module dyskusyjnym uczestnicy spotkania mieli możliwość zwrócić się do prelegentów z nurtującym ich pytaniem. Jedną z zadanych kwestii było zagadnienie dotyczące wykorzystania nowych technologii w szkole. W odniesieniu do tego podkreślony został wątek wprowadzenia w życie i funkcjonowanie szkoły zasad korzystania z nowych mediów, na wzór wypracowanego wspólnie (przez uczniów oraz grono pedagogiczne) regulaminu czy też kontraktu skupiającego wypracowane reguły. Wybrzmiało również to, że nowe media, obecne dziś na co dzień w szkole mogą być w niej w przemyślany i zaplanowany sposób wykorzystane. Tematyka nowych technologii w systemie edukacji wzbudziła zainteresowanie zebranych. Kolejne pytanie dotyczyło więc grup docelowych, względem których skierowane miałyby być szkolne programy profilaktyczne. Uczestnicy dowiedzieli się dzięki temu, że dobrze przygotowany program powinien na etapie przygotowania angażować przedstawicieli różnych środowisk- uczniów, nauczycieli, rodziców czy specjalistów. Dla dobrego opracowania treści programu niezbędne są konsultacje oraz warsztaty z udziałem grup, do których działania profilaktyczne mają się odnosić.

Podsumowanie całości spotkania wygłosił jeden z organizatorów. W swojej wypowiedzi wspomniał o tym, że na podstawie treści poruszonych w debacie można stwierdzić, że warto czasem być offline, a w ramach odłączenia skupić się na relacjach, rozmowie i poświęcić czas dla osób, które znajdują się blisko nas i są dla młodych osób i dla nas wszystkich ważne.

Sądzimy, że młodzi Gdynianie- uczestnicy XI Gdyńskiej Debaty Młodych dzięki zagadnieniom poddanym dyskusji mieli szanse dowiedzieć się o powszechności problemu nadmiernego korzystania z nowych narzędzi elektronicznych, jak również na podstawie usłyszanych treści zyskać świadomość tego jak ważne jest planowanie czasu, bez telefonu za to z drugą osobą o bok, kreatywnie, mądrze i bezpiecznie.

DSC_0187.jpg
DSC_0181.jpg
DSC_0188.jpg
DSC_0185.jpg
DSC_0186.jpg
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane zostały oznaczone gwiazdką *

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!