Od 2015 roku realizujemy szkolenia związane z tematyką higienicznego używania mediów cyfrowych, fonoholizmu oraz budowania relacji w dobie nowych technologii. Naszą ofertę kierujemy zarówno do szkół, samorządów jak i firm prywatnych. Nasze wieloletnie badania pokazują, że uzależnienie od internetu i nowych technologii nie ma metryki i może dotyczyć każdego – tak dzieci jak i dorosłych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń i warsztatów dla szkół i firm. Prowadzimy spotkania zarówno dla dorosłych – pracowników firm, rodziców, nauczycieli, managerów – jak i dla dzieci i młodzieży. Pomagamy odpowiedzialnie korzystać z mediów cyfrowych oraz wspieramy budowanie relacji w domu, miejscu pracy i szkole.

W celu zamówienia i wyceny szkolenia lub warsztatu prosimy o kontakt: fundacja@dbamomojzasieg.com

Maciej Dębski  tel. 512 474 482

Magdalena Bigaj tel. 690 460 813

1. Fonoholizm. Szczegółowa charakterystyka zjawiska nałogowego korzystania z telefonu komórkowego przez dzieci i młodzież w Polsce.

Odbiorcy:  Uczniowie. Nauczyciele. Rodzice. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

Czas: 1-5h

Opis szkolenia: Wyniki polskich badań wskazuję, że ponad 90% uczniów na co dzień wielokrotnie korzysta z telefonów komórkowych. W wielu przypadkach używanie smartfona jest niekontrolowane, nałogowe, czasem można mówić o zaburzeniu w codziennym używaniu telefonów komórkowych. Narzędzie, które zostało stworzone po to, aby wszystkim nam było łatwiej żyć często okazuje się przyczynkiem wielu zmartwień i przykrości. Czym jest fonoholizm – nałogowe i niekontrolowane używanie telefonu komórkowego, jakie są psychospołeczne uwarunkowania tego zjawiska, jaka jest realna skala, negatywne konsekwencje i jakie czynniki najbardziej wpływają na nasze przywiązanie się do urządzeń ekranowych. Czy możemy coś (i co) zrobić, aby używanie smartfonów było higieniczne, bezpieczne i odpowiedzialne?

Co zyskają uczestnicy szkolenia?

 • Uczestnik wie, co to jest fonoholizm i potrafi rozróżnić takie pojęcia jak uzależnienie, nałóg, nawyk
 • Uczestnik jest świadomy najważniejszych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wykorzystywania urządzeń mobilnych.
 • Uczestnik potrafi trafnie zidentyfikować objawy związane z nadużywaniem mobilnych urządzeń cyfrowych
 • Uczestnik wie, jaka jest skala i charakter zjawiska fonoholizmu.
 • Uczestnik wie, w jaki sposób może wpływać na budowanie pozytywnych wzorów korzystania z cyfrowych urządzeń ekranowych.
FONOHOLIZM – OFERTA WARSZTATÓW I WYKŁADÓW
2. Wybrane trudności dzieci i młodzieży związane z byciem w sieci (cyberprzemoc, seksting, patostreaming)

Odbiorcy:  Uczniowie. Nauczyciele. Rodzice. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

Czas: 1-5h

Opis:Przebywanie dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej daje ogromne możliwości rozwoju zainteresowań, spotkania ciekawych ludzi, własnego rozwoju, poszukiwania swojej drogi życiowej. Jednakże Internet może być również przyczynkiem do problemowego korzystania, a co za tym idzie obecność dzieci i młodzieży w przestrzeni sieci może być dla nich wysoce niebezpieczna. Jeśli stwierdzimy dodatkowo, że cokolwiek robimy w internecie ma realne skutki poza nią, może się okazać, że doświadczanie takich problemów cyfrowych jak cyberprzemoc, seksting czy patostraming, będzie wpływać na realne (nie wirtualne) życie wszystkich użytkowników internetu.

Co zyskają uczestnicy szkolenia?

 • Uczestnik wie co to jest cyberprzemoc, seksting oraz patostreaming,
 • Uczestnik poprawnie rozpoznaje ww. zachowania i wie, dlaczego one występują,
 • Uczestnik potrafi przeciwdziałać ww. zachowaniom
 • Uczestnik wie, jakie są negatywne konsekwencje ww. zachowań
 • Uczestnik wie, jak w sposób profesjonalny chronić swoją prywatność w sieci
3. W jaki sposób zarządzać mediami cyfrowymi w szkole/ w domu?

Odbiorcy: Nauczyciele. Rodzice. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

Czas: 1-5h

Opis: Doświadczenia badawcze fundacji Dbam o Mój Z@sieg jasno wskazują, że nie ma odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych bez wcześniejszego określenia zasad ich używania. Taka teza dotyczy zarówno przestrzeni szkoły, jak i domu. Wybrane wyniki badań wskazują ponadto, że ponad 10% rodziców w ogóle zdaje się nie uczestniczyć w życiu cyfrowym dzieci To rodzice, którzy nie interesują się tym, co ich dziecko robi w sieci, to ci, którzy zamknięci są na świat cyfrowy i w ogóle nie dążą do jego poznania. Doświadczenia szkoleniowe fundacji pokazują dodatkowo, że w wielu polskich szkołach nie wypracowano określonych zasad związanych z obecnością nowych technologii. Niektóre szkoły zabraniają uczniom korzystać ze smartfonów w szkole, kolejne posiadają ustalone zasady ich używania, a jeszcze inne w ogóle nie tworzą żadnych rozwiązań w tym zakresie.

Co zyskają uczestnicy szkolenia?

 • Uczestnik wie, dlaczego domowe/szkolne zasady w używaniu mediów cyfrowych są ważne
 • Uczestnik ma świadomość poszczególnych elementów związanych z odpowiedzialnym zarządzaniem mediami cyfrowymi w szkole i w domu
 • Uczestnik potrafi zdiagnozować te elementy, które wpływają na nieskuteczne używanie mediów cyfrowych w szkole/domu
 • Uczestnik wie, jakie zagrożenia związane z nadużywaniem mediów cyfrowych związane są z obecnością dzieci i młodzieży w domu/ w szkole.
4. Kreatywne wykorzystanie TIK w edukacji

Odbiorcy: Nauczyciele

Czas: 2-3h

Opis: Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) mają ogromny wpływ na skuteczność nauczania dzisiejszych pokoleń uczniów. Świat cyfrowy jest dla nich  naturalnym środowiskiem, dlatego wiedza przekazywana z udziałem znanych uczniom i atrakcyjnych dla nich narzędzi przyswajana jest łatwiej.

Jednocześnie, jak wskazało badanie „Diagnoza cyfrowa polskiej szkoły 2017” w większości szkół TIK ogranicza się do wykorzystywania tablicy multimedialnej. Podczas gdy wachlarz rozwiązań jest o wiele szerszy.

Opanowanie narzędzi TIK pozwala nauczycielowi szybciej przygotować materiał i nadać mu atrakcyjną formę.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę na temat tego, czym w rzeczywistości jest TIK w edukacji, jaki wachlarz rozwiązań i narzędzi mają do dyspozycji; przybliżone zostaną najważniejsze narzędzia. Uczestnicy poznają także przykłady ciekawych rozwiązań, które mogą zaimplementować w swojej codziennej pracy w szkole. Warsztaty pozwolą także na przygotowanie własnych koncepcji pod okiem trenera.

Co zyskają uczestnicy szkolenia?

 • Uczestnik wie, czym są technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji i zna najważniejsze narzędzia i ich możliwości;
 • Uczestnik potrafi dobrać odpowiednie narzędzia TIK do danego materiału dydaktycznego;
 • Uczestnik zna przykłady kreatywnego wykorzystania TIK i wie, gdzie poszukiwać samodzielnie inspiracji oraz materiałów do własnych działań
 • Uczestnik potrafi kreatywnie zastosować narzędzia TIK do realizacji lekcji.
5. Dlaczego w świecie cyfrowym tak ważne są relacje osobiste?

Odbiorcy: Rodzice. Nauczyciele.

Czas: 1-5h

Opis: Nie ulega wątpliwości, że współczesny świat coraz częściej i bardziej podlegać będzie gwałtownym przeobrażeniom związanym przede wszystkim z rozwojem nowych technologii. Oznacza to, że im bardziej świat będzie stawał się światem cyfrowym, tym większą wagę powinniśmy przywiązywać do umiejętnego tworzenia realnych (a nie wirtualnych) więzi z osobami najbliższymi. Tworzenie dobrych relacji, budowanie odpowiedniego klimatu do pracy i życia z innymi osobami to jedne z głównych kompetencji przyszłości, które powinniśmy rozwijać w szkole i w domu. Warto pozostawać w dobrych relacjach z innymi, albowiem najlepszym czynnikiem chroniącym uczniów, rodziców i nauczycieli przed jakimkolwiek wejściem w problem są właśnie zbudowane dobre relacje z innymi. Dobre relacje w szkole ponadto przekładają się na uzyskiwanie lepszych wyników w nauce.

Co zyskają uczestnicy szkolenia?

 • Uczestnik wie, czym są technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji i zna najważniejsze narzędzia i ich możliwości;
 • Uczestnik potrafi dobrać odpowiednie narzędzia TIK do danego materiału dydaktycznego;
 • Uczestnik zna przykłady kreatywnego wykorzystania TIK i wie, gdzie poszukiwać samodzielnie inspiracji oraz materiałów do własnych działań
 • Uczestnik potrafi kreatywnie zastosować narzędzia TIK do realizacji lekcji.
6. Dialog jako narzędzie rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnej atmosfery w szkole i w domu

Odbiorcy: Rodzice. Nauczyciele. Uczniowie

Czas: 2-4h

Opis: Dialog uznawany jest za jedną z kluczowych kompetencji, a skoro jest kompetencją, możemy ją zdobyć oraz doskonalić. Dialog zakłada wzajemne zrozumienie stron poprzez słuchanie, objaśnianie i wzmacnianie drugiej strony. Stosowanie metod komunikacji opartych na dialogu pozwala zapobiegać konfliktom oraz rozwiązywać konflikty już istniejące w sposób, który żadnej ze stron nie pozostawia w poczuciu przegranej czy krzywdy. Metody komunikacji w dialogu pozwalają na odkrycie prawdziwych potrzeb, którymi kierują się strony. To szczególnie istotne w domu i szkole – kluczowych miejscach treningu społecznego dla dzieci i młodzieży. Dialog pozwala także skutecznie zarządzać zespołem. Wpływa na wszystkie dziedziny życia oparte o komunikację interpersonalną. Poprawia atmosferę pracy i efekty nauczania, wpływa na współpracę, wspiera umiejętności przywódcze

Co zyskają uczestnicy szkolenia?

 • Uczestnik zna podstawowe zasady komunikacji z wykorzystaniem dialogu
 • Uczestnik potrafi rozwiązywać konflikty oraz im zapobiegać
 • Uczestnik potrafi zidentyfikować i nazwać potrzeby swoje i innych oraz je zakomunikować
 • Uczestnik rozumie wpływ relacji międzyludzkich na rozwój ucznia i postępy w edukacji
1. Fonoholizm w miejscu pracy – jak higienicznie korzystać z nowych technologii i odpowiedzialnie budować relacje w zespole

Odbiorcy: Menadżerowie i kierownicy zespołów. Zespoły lub grupy pracowników.
Czas i miejsce: 
3h + przerwa. Szkolenie realizowane w siedzibie zamawiającego.

 

Dlaczego warto?
Dążenie do większej efektywności pracowników zarówno ze strony ich samych jak i firm wiąże się często z nadużywaniem nowych technologii. Zjawisko fonoholizmu jest szczególnie widoczne w przypadku zawodów opartych o utrzymywanie bieżącego kontaktu z innymi oraz wykorzystujących nowe technologie. Służbowe maile odbieramy na smartfonach i smartwatchach, rozmowy ze współpracownikami prowadzimy w komunikatorach i aplikacjach. To wszystko zaś przenika się z naszą prywatną aktywnością w sieci. W efekcie coraz częściej sięgamy po telefon kompulsywnie, trudno nam utrzymać koncentrację, oddzielić czas pracy od czasu na regenerację i zamiast być bardziej efektywnymi w pracy, osiągamy efekt odwrotny, co najlepiej zaobserwować można podczas służbowych spotkań, gdy komórki skutecznie odciągają uwagę uczestników.
Przed szkoleniem poprosimy Cię o udzielenie nam kilku informacji, które pozwolą nam dostosować przekaz i poruszane problemy do potrzeb Twojej firmy.

Co zyskają Twoi pracownicy dzięki szkoleniu?

 • Pracownicy lub menadżerowie dowiedzą się, czym jest zjawisko fonoholizmu, jakie są jego negatywne konsekwencje i jakie czynniki najbardziej wpływają na przywiązanie do urządzeń ekranowych
 • Uczestnicy szkolenia będą potrafi podjąć działania pozwalające na wprowadzenie zasad higienicznego korzystania z mediów cyfrowych w swojej codziennej pracy
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak zbudować w firme lub zespole kodeks odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych, by usprawnić pracę zespołu i zadbać o dobrostan psychiczny swoich pracowników w kontekście korzystania z nowych technologii
 • Uczestnicy zrozumieją związek pomiędzy nadużywaniem nowych technologii a poczuciem zmęczenia, stresem czy wypaleniem zawodowym.
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak budować relacje w zespole z użyciem nowych technologii oraz metod alternatywnych.

Co Twoja firma zyska dzięki szkoleniu?

 • Wsparcie w stworzeniu higienicznych warunków pracy z nowymi technologiami
 • Poprawa komfortu pracy i dobrostanu psychicznego pracowników
 • Przeciwdziałanie objawom przemęczenia, stresu lub wypalenia zawodowego
 • Wsparcie menagerów w „zarządzaniu z ludzką twarzą”
 • Pomoc w ograniczeniu niekontrolowanego korzystania z telefonu przez pracowników
2. Wyjazd Offline „Dbam o Mój Z@sięg” – wyjazd integracyjno-warsztatowy dla pracowników

Odbiorcy: Menadżerowie i kierownicy. Zespoły z kierownikami.

Czas i miejsce: 2 lub trzy dni. Miejsce dostosowane do potrzeb zamawiającego. Organizacja i logistyka leży po stronie Fundacji.

 

Dlaczego warto? Coraz więcej wyjazdów integracyjnych sprowadza się do wspólnego wyjazdu osób, które spędzają większość czasu w swoich telefonach – odbierają służbowe maile, robią zdjęcia i umieszczają je w sieci, kontaktując się ze znajomymi. Rozproszenie nowymi technologiami nie pozwala wykorzystać tego czasu na wzmocnienie relacji, rozwiązanie dotychczasowych problemów, porozmawianie o potrzebach i planach.

Dlatego zachęcamy do podjęcia wyzwania i zorganizowania wyjazdu z Fundacją „Dbam o Mój Z@sięg”. Zabierzemy Was w komfortowe miejsce, w którym w otoczeniu przyrody spędzicie czas naprawdę razem. Podczas wyjazdów zachęcamy uczestników do dobrowolnego zrezygnowania z korzystania z komputerów i urządzeń mobilnych. Prowadzimy ciekawe warsztaty i szkolenia – dowiecie się czym jest fonoholizm i jak sobie z nim radzić, ale porozmawiamy także o komunikacji w dobie mediów cyfrowych, o rozwiązywaniu problemów w oparciu o dialog i o dostrzeganiu potrzeb swoich i innych. Podczas wyjazdów będzie także możliwość indywidualnych spotkań z psychoterapeutą uzależnień. Nie zabraknie oczywiście czasu na wypoczynek i indywidualną rekreację.

Co zyskasz Ty i Twoi pracownicy?

– Wzmocnicie relacje w zespole

– Zdobędziecie wiedzę na temat unikania konfliktów lub ich rozwiązywania

– Spędzicie czas bez nowych technologii, co pozwoli na regenerację i prawdziwy odpoczynek

– Zdobędziecie wiedzę na temat higienicznego korzystania z nowych technologii

3. Dobre relacje w miejscu pracy: dialog w zarządzaniu i współpracy, kompetencje przyszłości.

Odbiorcy: Menadżerowie i kierownicy. Zespoły lub grupy pracowników

Czas i miejsce: 3h + przerwa. Szkolenie realizowane w siedzibie Zamawiającego.

 

Dlaczego warto? W dobie mediów cyfrowychparadoksalnie nie jest łatwo budować relacje. Jednocześnie, jak wskazują badania, to dobre relacje sprawiają, że czujemy się spełnieni i zmotywowani do działania. Dane WHO dowodzą, że pracownicy są coraz bardziej wrażliwi psychicznie i co 8 Europejczyk cierpi na zaburzenia psychiczne – w Polsce blisko 30% ma stany depresyjne lub przeżywa silny stres. Umiejętna komunikacja pozwala na skuteczne zarządzanie zespołem osób o zróżnicowanych potrzebach. Wspierają ją tzw. kompetencje przyszłości, w tym dialog – a skoro jest on kompetencją, możemy ją zdobyć oraz doskonalić. Dialog zakłada wzajemne zrozumienie stron poprzez słuchanie, objaśnianie i wzmacnianie drugiej strony. Stosowanie metod komunikacji opartych na dialogu sprzyja budowaniu relacji, pozwala zapobiegać konfliktom oraz rozwiązywać konflikty już istniejące w sposób, który żadnej ze stron nie pozostawia w poczuciu przegranej czy krzywdy. Metody komunikacji w dialogu pozwalają na odkrycie prawdziwych potrzeb, którymi kierują się strony.

Co zyskasz Ty i Twoi pracownicy?

 • Zrozumiecie, dlaczego budowanie relacji jest tak ważne i jakie czynniki są sprzyjające, a jakie destrukcyjne
 • Poznacie podstawowe zasady komunikacji z wykorzystaniem dialogu
 • Będziecie potrafili zapobiegać konfliktom oraz je rozwiązywać
 • Będziecie potrafili zidentyfikować i nazwać potrzeby swoje i innych oraz je zakomunikować

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!