Szanowni Państwo,

Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły w Polsce do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Szczegółowy raport z badań dostępne są na stronie https://dbamomojzasieg.com/pobierz-raport/.  Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do naszych działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski. Projekt Młodzi Cyfrowi rozpoczął się we wrześniu 2017 roku i trwa do końca czerwca 2019 roku

Do udziału w projekcie pt.: „Młodzicyfrowi.pl” może przystąpić bezpośrednio szkoła bądź jednostka samorządu terytorialnego (powiat, gmina). Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację projektu jest Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,  Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Podczas trwania naszego projektu naukowo-badawczego chcemy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

 1. w jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych, w szczególności ze smartfonów oraz portali społecznościowych?
 2. jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób?
 3. jaki jest kształt, jaka jest jakość relacji w rodzinie osób biorących udział w badaniu?
 4. jak młodzi ludzie oceniają swoje zadowolenie z życia, jak bardzo są szczęśliwi, jaką mają wolę do życia, jaki mają wpływ na dziejące się wydarzenia?

UDZIAŁ W BADANIU MOŻE WZIĄĆ UCZEŃ, KTÓRY UCZĘSZCZA PRZYNAJMNIEJ DO KLASY SIÓDMEJ.

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier online. Projekt pt. „Młodzicyfrowi.pl” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 określone przez MEN (pkt 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci).

ROZPOCZYNAMY 05 WRZEŚNIA  2018 ROKU, KOŃCZYMY 30 CZERWCA  2019 ROKU

W JAKIM PUNKCIE JESTEŚMY AKTUALNIE?

 1. Do końca grudnia 2018 roku zarejestrowanych zostało 1333 szkoły z terenu całej Polski.
 2. Nasza baza danych zawiera 37.00 ukończonych ankiet.
 3. Do końca lipca wysłanych zostało ponad 400 certyfikatów.
 4. W tym roku szkolnym rezygnujemy z obowiązku podawania przez uczniów adresów e-mail. Oznacza to, że badania będą o wiele łatwiejsze w ich realnym wykonaniu. Robimy to na prośbę nauczycieli, którzy dotychczas zarejestrowali swoją szkołę do badań, ale faktycznie jeszcze ich nie przeprowadzili.

OPRACOWANE WYNIKI POSŁUŻĄ DO:

 1. stworzenia szczegółowego raportu z badań,
 2. opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych
 3. opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
 4. opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,
 5. przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

W PODZIĘKOWANIU ZA WSPÓŁPRACĘ GMINA/POWIAT/SZKOŁA BIORĄCA UDZIAŁ W PROJEKCIE OTRZYMA:

 1. SZKOLNY CERTYFIKAT wydany przez Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG dotyczący udziału w projekcie naukowo-badawczym,
 2. wyniki wygenerowane dla powiatu/gminy/szkoły w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie. Na podstawie przesłanego raportu będziesz więcej wiedzieć o tym, jacy są uczniowie, którzy mieszkają w Twojej gminie/powiecie. Którzy uczęszczają do twojej szkoły,
 3. szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich czynnościach badawczych w wersji elektronicznej

UWAGA!!!

 1. Optymalna ze względu na analizę danych  liczba uczniów, która powinna zostać objęta badaniem na poziomie szkoły to 100 uczniów. Jeśli nie ma tylu osób, które spełniają warunki uczestnictwa, istnieje możliwość włączenia klas szóstych.
 2. Raporty będę generowane dla wszystkich szkół, nawet tych, którym nie uda się zebrać opinii 100 uczniów. Prosimy jednak pamiętać, że im mniej liczna grupa biorąca udział w badaniu, tym należy zachować większą ostrożność w interpretacji uzyskanych wyników.
 3. Raporty dla szkół będą generowane po zakończonych badaniach w całej Polsce. Istnieje możliwość generowania wyników wcześniej na wyraźną prośbę zainteresowanej szkoły.
 4. Przesłany do szkoły raport ma charakter tabelaryczny, to znaczy wymaga dalszej pracy ze strony pracowników szkoły/gminy. Wyniki w nim zawarte są/mogą być punktem do dalszych działań na terenie szkoły, na przykład:
 • rozesłania otrzymanych wyników rodzicom,
 • stworzenia prezentacji multimedialnej,
 • rozpoczęcia działań szkolnych w zakresie profilaktyki e-uzależnień,
 • tworzenie eventów profilaktycznych związanych tematycznie,
 • rozpoczęcie dyskusji nad wprowadzeniem szkolnych zasad dotyczących używania smartofnów na terenie szkoły.

NAJWAŻNIEJSZE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BADANIA ZNAJDZIESZ TUTAJ:

 ZAŁ. NR 1. PISMO DLA DYREKTORA SZKOŁY 
ZAŁ. NR 2. ZGODA RODZICÓW 
ZAŁ. NR 3. INSTRUKCJA DLA OSÓB NADZORUJĄCYCH BADANIE INTERNETOWE 

 

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!