Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, której celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego. Uważamy, że kampania społeczna prowadzić powinny do TRWAŁEGO rozwiązywania problemu społecznego blokującego osiąganie dobra wspólnego. Jesteśmy przekonani, że zmiana postawy wywołana realizacją przemyślanych działań prowadzonych w środowisku społeczności lokalnej w sposób bezpośredni przyczynia się do łamania stereotypów społecznych, jak również do niwelowania przejawów stygmatyzacji społecznej

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!