Dlaczego my?

Misja fundacji

Pamiętając o tym, że podstawą dobrego życia są relacje międzyludzkie  FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG przyczynia się do odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Podstawą podejmowanych działań jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują.

Wizja fundacji

Dążymy do tego, aby wszelkie działania przez nas podejmowane doprowadzały do poprawy  jakości życia wszystkich członków społeczności lokalnej.

STATUT DO POBRANIA
BROSZURA FUNDACJI

Na stronie użyto obrazy z darmowej biblioteki zdjęć:

Designed by Freepik

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!