Misja fundacji

Pamiętając o tym, że podstawą dobrego życia są relacje międzyludzkie  FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG od 2015 roku przyczynia się do odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Podstawą podejmowanych działań jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują.

Realizując misję prowadzimy działalność szkoleniową, badawczą i edukacyjną. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji i firm prywatnych na terenie całej Polski. Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Realizujemy także projekty specjalne jak akcja „TU I TERAZ. Odłóż telefon, włącz relacje” czy ogólnopolska konferencja FUTURED (wcześniej pod nazwą „Mobilność w sieci”). Dla wielu podmiotów realizujemy także usługi konsultingowe w zakresie uzależnień od internetu oraz wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Wszystkie nasze działania opieramy o profesjonalnie realizowane na szeroką skalę badania, jak „Młodzi Cyfrowi”, które dostarczają nam danych do prawidłowej diagnozy problemu i profilaktyki.

STATUT DO POBRANIA
BROSZURA FUNDACJI

Na stronie użyto obrazy z darmowej biblioteki zdjęć:

Designed by Freepik

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!