IDEA EKSPERYMENTU:
Eksperyment społeczny pt.; „POZA SIECIĄ” jest częścią etapu diagnozy w projekcie edukacyjno-badawczym pt.: „Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych przez młodzież szkolną. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce” i tak rozumiany jest kontynuacją badań ilościowych podjętych w rok 2015 na próbie N=875 Gdynian między 12 a 18 rokiem życia i jako taki stanowi punkt wyjścia do dalszych badań jakościowych
Najogólniej rzecz ujmując eksperyment „POZA SIECIĄ” polegał na dobrowolnym odłączeniu młodzieży na 3 pełne doby od telefonu komórkowego, internetu, tabletów/komputerów, telewizji, gier on-line i typu playstation. Uczestnik eksperymentu w dniach 14.03 – 20.03.2016 ma samodzielnie wybrać trzy pełne doby następujące po sobie w czasie których zrezygnuje z korzystania z wyżej wymienionych urządzeń. W czasie trwania eksperymentu i przez następujące dni po jego zakończeniu (aż do 30 marca 2016r) uczestnik ma obowiązek prowadzić dziennik/pamiętnik w oparciu o przygotowane wytyczne.
Więcej informacji o projekcie:
METODOLOGIA EKSPERYMENTU (w przygotowaniu)
WYNIKI EKSPERYMENTU (w przygotowaniu)

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!