Pomysł realizacji projektu pt.: Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych przez młodzież szkolną w Polsce.  Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu (dalej: Projekt) zrodził się w środowisku naukowym Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i dotyczył pilnej potrzeby dokonania profesjonalnej diagnozy w zakresie korzystania z telefonu komórkowego przez młodych Polaków. Już na początku prac nad ideą i koncepcją projektu ustalono, że realizowana diagnoza jest elementem szerszego procesu edukacji społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych. Głównym celem Projektu jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa polskiego w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Cel ten można osiągnąć poprzez dokonanie diagnozy naukowej, upowszechnienie wyników badań, jak również zaplanowanie profesjonalnego wsparcia dla różnych grup odbiorców borykających się z niekontrolowanym używaniem telefonów komórkowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.
Ogólnopolskie badania przeprowadzono w ponad 600 polskich szkołach wśród 22.086 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych  w wieku 12-18 lat. Dodatkowo badaniem objęto 3472 nauczycieli. Każda z gmin, każdy powiat bądź szkoła otrzymała w sposób bezpłatny wyniki z realizowanych działań badawczych.
Więcej informacji o projekcie:
NARZĘDZIA BADAWCZE

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!