Szanowni Rodzice,

Od ponad 5 lat Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG z siedzibą w Gdańsku we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim prowadzi badania naukowe wśród dzieci i młodzieży poświęcone wzorom używania internetu, narzędzi ekranowych, w szczególności smartfonów. Wszystkie wyniki prowadzonych przez nas dociekań doprowadziły do powstania wielu materiałów edukacyjnych, scenariuszy szkoleń, kampanii społecznych czy publikacji popularno-naukowych. Projekt naukowo-badawczy pt. MŁODZI CYFROWI dobiega końca, w czerwcu 2019 roku kończą się wszelkie prace badawcze w polskich szkołach. Zebraliśmy ponad 70 tysięcy ankiet wypełnionych przez dzieci w wieku 12-18 lat, do końca roku kalendarzowego opracowany zostanie szczegółowy raport z uzyskanych odpowiedzi uczniów.

Aby uzyskać szerszy ogląd tego, w jakim świecie żyjemy, jak ważne są dla nas narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych, co warunkuje nasze ich właściwe używanie, czy są dla nas bardziej szansą, czy zagrożeniem, czy wciąż istotny jest podział świata na ten cyfrowy i ten analogowy postanowiliśmy podjąć czynności badawcze wśród rodziców posiadających przynajmniej jedno dziecko w wieku przedszkolnym bądź szkolnym. Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Portal Librus serdecznie Państwa zapraszają do udziału w ogólnopolskim badaniu naukowym poświęconym wzorom korzystania z mediów cyfrowych przez osoby dorosłe.

Tematyka podejmowana w badaniu koncentruje się wokół kilku ważnych dla nas kwestii:

 1. Wzory używania mediów cyfrowych.
 2. Korzystanie z telefonu komórkowego.
 3. Stosunek do internetu, najważniejszych zagrożeń i szans z nim związanych.
 4. Zasady korzystania z mediów cyfrowych w domu.
 5. Ocena relacji z dziećmi.
 6. Elementy dobrostanu psychicznego.
 7. Korzystanie z portali społecznościowych.

Zwracamy się do Pana/i z prośbą o wypełnienie przygotowanego kwestionariusza ankiety on-line zapewniając, że prowadzone przez nas badania są całkowicie dobrowolne oraz anonimowe. Wszelkiego rodzaju zgromadzone dane przedstawione zostaną w postaci zagregowanych wykresów i tabel, które znajdą swoje miejsce w raporcie naukowym.

Zebrane wyniki posłużą nam do:

 1. Stworzenia raportu z badań i porównanie wybranych wyników do odpowiedzi uczniów
 2. Opracowania scenariuszy szkoleń dla rodziców podnoszących ich kompetencje cyfrowe oraz kompetencje rodzicielskie
 3. Opracowania materiałów edukacyjnych dostępnych w sposób bezpłatny dla rodziców.
 4. Realizacji kampanii społecznej dotyczącej ważności więzi i relacji osobistych w świecie cyfrowym.

Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej istotnych informacji o badaniu. Prosimy pamiętać o tym, że kwestionariusz ankiety powinien być wypełniany:

 1. tylko przez jednego rodzica w gospodarstwie domowym.
 2. samodzielnie, bez udziału współmałżonka, partnera czy innych osób trzecich.
 3. w jak najbardziej komfortowych warunkach dla osoby odpowiadającej na pytania.
 4. w całości do końca. Kwestionariusze przerwane i niedokończone nie będą uwzględniane w ostatecznym raporcie

Prosimy pamiętać, że nie ma odpowiedzi ani dobrych, ani złych, Państwa odpowiedzi powinny być szczere i udzielane zgodnie z prawdą. Udział Państwa w badaniu zajmie około 30 minut,i jest możliwy do końca 2019 roku.

UWAGA!!!

Po zakończeniu wypełniania przez Państwa ankiety będzie można uzyskać w sposób DARMOWY dostęp do ważnych materiałów edukacyjnych odnoszących się do zjawiska problemowego używania mediów cyfrowych. Być może okażą się być one pomocne dla Państwa w procesie wzbudzania w swoich dzieciach prawidłowej postawy dotyczącej używania tabletów, smartfonów czy internetu.

 

Dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie

dr Maciej Dębski
FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG
www.dbamomojzasieg.com
email: m.debski@dbamomojzasieg.com
tel.: 00 48 512 474 482

 

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!