Ich głównym zadaniem jest  rozpoznanie jakiegoś stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów, w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości.Profesjonalnie zrealizowana diagnoza leży w naszej opinii u podstaw wszelkiego działania nakierowanego na zmianę. Oznacza to, że aby proponować konkretne rozwiązania innym osobom, instytucjom, podmiotom należy wpierw odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań: jak jest? dlaczego tak jest, jak jest? jak chcemy, aby było? w jaki sposób możemy to osiągnąć? jakie oddziaływanie będzie miało to, co chcemy wdrożyć

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!