Szanowni Państwo,

Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły w Polsce do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Szczegółowy raport z badań dostępne są na stronie http://dbamomojzasieg.com/pobierz-raport/.  Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do naszych działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.

Do udziału w projekcie pt.: „Młodzicyfrowi.pl” może przystąpić bezpośrednio szkoła bądź jednostka samorządu terytorialnego (powiat, gmina). Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację projektu jest Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM. Podczas trwania naszego projektu naukowo-badawczego chcemy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

 • w jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych, w szczególności ze smartfonów oraz portali społecznościowych?
 • jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób?
 • jaki jest kształt, jaka jest jakość relacji w rodzinie osób biorących udział w badaniu?
 • jak młodzi ludzie oceniają swoje zadowolenie z życia, jak bardzo są szczęśliwi, jaką mają wolę do życia, jaki mają wpływ na dziejące się wydarzenia?

UDZIAŁ W BADANIU MOŻE WZIĄĆ UCZEŃ, KTÓRY UCZĘSZCZA PRZYNAJMNIEJ DO KLASY SIÓDMEJ.

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier online. Projekt pt. „Młodzicyfrowi.pl” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych). PROWADZONE BADANIA TRWAJĄ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 2018 ROKU

Opracowane wyniki badań posłużą do:

 • stworzenia szczegółowego raportu z badań,
 • opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych
 • opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
 • opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,
 • przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

W PODZIĘKOWANIU ZA WSPÓŁPRACĘ GMINA/POWIAT/SZKOŁA BIORĄCA UDZIAŁ W PROJEKCIE OTRZYMA:

 • wyniki wygenerowane dla powiatu/gminy/szkoły w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie. Na podstawie przesłanego raportu będziesz więcej wiedzieć o tym, jacy są uczniowie, którzy mieszkają w Twojej gminie/powiecie. Którzy uczęszczają do twojej szkoły,
 • szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich czynnościach badawczych w wersji elektronicznej

NAJWAŻNIEJSZE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BADANIA ZNAJDZIESZ TUTAJ:

 ZAŁ. NR 1. PISMO DLA DYREKTORA SZKOŁY 
 ZAŁ.NR 2. ZGODA RODZICÓW 
ZAŁ. NR 3. INSTRUKCJA DLA OSÓB NADZORUJĄCYCH BADANIE INTERNETOWE 

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!